preventieve massage contra indicaties

Preventieve massage contra indicaties

Contra indicaties:

Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist.

Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte analyse afgenomen worden.

preventieve massage

Als u een van de onderstaande indicaties heeft mag ik u niet masseren.

Absolute contra indicaties

 • Koorts / Griep, als u last heeft van verhoging masseer ik u niet. (door de massage bevorder ik de doorbloeding en vererger ik de koorts)
 • Ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling.
 • Besmettelijke huidziekten
 • Infectieziekten
 • Oedeem veroorzaakt door hart en vaat ziekten nier of longproblemen.
 • Psoriasis (dit geldt niet voor de scrub massage)
 • Kanker / bij tumoren ( dit is in verband met het mogelijk stimuleren van de groei en van de uitzaaiingen)
 • Trombose ( in het behandelen gebied, dan heeft u anders kans op embolie)
 • Antidepressiva
 • Antibiotica
 • Onstekingsremmers
 • Burnout, extreme vermoeidheid en uitputting
 • Zwangerschap (mits zwangersschapsmassage)
 • Ernstige reuma of osteoporose
 • Gordelroos en epilepsie
 • Hoge bloeddruk

Als u een van de onderstaande indicaties heeft mag ik u op een bepaald gebied/gedeelte niet masseren.

Relatieve contra indicaties

 • Open wonden
 • Zwangerschap (mits de zwangerschaps-massage
 • Lokale ontstekingen
 • Plaatselijke fractuur
 • Spataderen

Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage.

Overige informatie: